חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

זעירי

אמורא בבלי בדור השני, במחצית השניה של המאה השלישית לספירה.

תלמידו של רב ושל רב כהנא. עלה לא"י, למד אצל ר' חנינא בר חמא. ואצל ר' יוחנן.
ר' יוחנן חיבבו מאוד ורצה להשיא לו את בתו לאישה, אולם זעירי סרב, משום שחשב שייחוסם של הבבליים עולה על של בני ארץ ישראל. פעם הלכו בדרך, והגיעו לפלג מים. טען זעירי את ר' יוחנן רבו על כתפיו והעבירו את הפלג. אמר לו ר' יוחנן: התורה שאני מלמדך כשרה בעיניך, ובנותינו אינן כשרות? (קידושין עא:ב).

חזר זעירי לבבל מולדתו. היה חשוב מאוד בעיני חכמי בבל שקיבלו תורה מפיו. גדולי החכמים של הדור השני והשלישי לאמוראי בבל מוסרים מאמריו בשמו. כל כך היה חשוב בעיני בני הדורות הבאים, עד שקרא רבא: כל ברייתא שלא פירשה זעירי אינה מפורשת (זבחים מג:ב).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן