חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חיא בר אבא

אמורא בדור השלישי, במאה 3-4 לספירה. יליד בבל שעלה לא"י.

עלה לא"י בנעוריו ולמד אצל חכמי הדור הראשון לאמוראי א"י: ר' חנינא ור' יהושע בן לוי. בעיקר היה תלמידו של ר' יוחנן, והמשא ומתן שהיה ביניהם נמצא בכמה מקומות בשני התלמודים, ומספר המאמרים שמסר בשם ר' יוחנן מגיע למאות. אחרי מותו של ר' יוחנן ישב גם לפני ר' אלעזר (ירושלמי חגיגה א:ז).

היה עני מרוד והחליט לצאת לחו"ל לשם פרנסה. ר' אלעזר רבו השתדל אצל הנשיא שיתן לו המלצה, והנשיא כתב עליו "הרי שלחנו אליכם אדם גדול, שלוחנו וכיוצא בנו" (ירושלמי חגיגה א:ח).
הוא נודד בעולם, ובכל מקום הוא מתקן תקנות. בתוקף שליחותו מן הנשיא הוא ממנה "ארכונין" (ירושלמי פאה ח:ו). כן הוא אוסף כספים לטובת ישיבת א"י ותלמידי חכמים שבה.

בשובו לא"י היה עובר יחד עם ר' אמי ור' אסי בעיירות, מתקן את ענייני הציבור וממנה להם פרנסים, סופרים ומשנים (ע"ע ר' אמי).
היו לו כמה בנים תלמידי חכמים: ר' אבא (ע"ע), שמסר הרבה בשם אביו, ר' ירמיה ר' כהנא ור' נחמיה. היה לו אח בשם ר' כוהן, ואח בשם רבנאי.

במקורות ארץ ישראל נקרא ר' חיא בר אבא גם ר' חייא סתם.


הערות לערך:
שם המעיר: אביעד מרקוביץ
הערה: רבי חייא בר אבא ישב בבית דינו גם עם רבי אבהו , אף על פי שהלה היה צעיר ממנו , ואף החשיב את דעתו של הלה בבית הדין.
מקור ההערה: מחקר


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן