חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חיא בר אבין

אמורא בבלי בדור השלישי והרביעי, במאה הרביעית לספירה.

תלמידו של רב הונא (קידושין נח:א). מילא תפקיד של ראש כלה בישיבתו של רב הונא.
עמד במשא ומתן של הלכה עם שאר חכמי בבל מהדור השני והשלישי: רב יהודה, רב נחמן, רב חסדא, רב ששת, רב יוסף ואחרים.
עלה לא"י ולמד בישיבת ר' אלעזר בטבריה. מתרועע עם חכמי א"י, נושא ונותן עם ר' זירא (ברכות לג:ב) וחולק עם ר' אסי (סוכה לה:א).

לבסוף חזר לבבל, והיה נכבד בדורו. רבא קורא לו "ארי שבחבורה" (קידושין מח:ב).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן