חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חמא בר ביסא

ר' חמא בר ביסא. מאחרוני התנאים, מדורו של ר' יהודה הנשיא.

אביו של האמורא ר' אושעיא רבה. היה גדול בתורה, ור' יהודה הנשיא שבח אותו שאדם גדול הוא (נדה יד:ב).
חי בסביבת לוד. היה חברו של בר קפרא, ושניהם היו דיינים בעירם.

אביו, ר' ביסא, היה גדול בתורה. פעם אחת נחלק ר' חמא עם ר' אושעיא בנו, והם שאלו את דעת ר' ביסא, שהסכים לדעת נכדו ר' אושעיא (ב"ב נט:א). עליהם קרא רמי בר חמא את המקרא (קהלת ד:יב) "והחוט המשלש לא במהרה ינתק" - זה ר' אושעיא בנו של ר' חמא בר ביסא (כתובות סב:ב).

על שנות לימודו של ר' חמא ספרו: זמן קצר אחרי נשואיו הלך ר' חמא ללמוד תורה, ושהה בבית רבו שתים עשרה שנים. בשובו לעירו לא פנה מיד אל ביתו, אלא שלח שליח להודיע לאשתו על בואו. בינתיים נכנס לבית המדרש ושוחח בדברי תורה עם צעיר אחד שישב ולמד שם. כשראה ר' חמא שצעיר זה גדול מאוד בתורה חשב בלבו: אילו לא נסעתי למרחקים והייתי יושב בביתי, אפשר שגם בני אושעיא היה תלמיד חכם כאותו צעיר. בבואו לביתו נודע לו שצעיר זה בנו הוא (כתובות סב:ב).

לעיון נוסף: (מאמרים באתר דעת והקישור אליהם)
עיון במדרש רבי חמא בר ביסא
רבי חמא בר ביסא

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן