חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חנינא סגן הכוהנים

ר' חנינא (חנניה) סגן הכוהנים. תנא בדור הראשון.

לפי תוארו היה משמש סגן לכוהן הגדול בבית המקדש. ר"ח בעצמו מסביר את תפקידו של הסגן במקדש, שאם אירע בו פסול בכוהן גדול נכנס סגן ומשמש תחתיו (יומא לט:א).

מדבריו
רבי חנינא סגן הכהנים העיד ארבעה דברים... (עדויות ב א)
רבי חנינא סגן הכהנים אומר: הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. (אבות ג ב)
רבי חנינא סגן הכהנים אומר: כהן השורף את הפרה מזין עליו כל שבעה. כהן גדול ביום הכפורים - אין מזין עליו אלא שלישי ושביעי. (יומא דף ח עמוד א)
אמר רבי חנינא סגן הכהנים: אני ראיתיה [את האש שעל המזבח], ורבוצה ככלב! - (יומא דף כא עמוד ב)
אמר רבי חנינא סגן הכהנים: למה סגן ממונה? שאם אירע בו פסול בכהן גדול, נכנס ומשמש תחתיו. (סוטה דף מב עמוד א)
רבי חנינא סגן הכהנים אומר: דוחה היה אבא את בעלי מומין מע"ג המזבח. כשם שאם עלו לא ירדו, כך אם ירדו לא יעלו, וכולן שעלו חיים לראש המזבח - ירדו. עולה שעלתה חיה לראש המזבח - תרד, שחטה בראש המזבח - יפשיט וינתחה במקומה. (זבחים דף פד עמוד א)
רבי חנינא סגן הכהנים אומר: בשבת נקצר [העומר] ביחיד, במגל אחד ובקופה אחת, ובחול - בשלשה, בשלש קופות ובשלש מגלות, (מנחות דף סד עמוד א)
ילמדינו רבינו הכהנים מהו שיהא מותר להם לטבול לתרומתם בתשעה באב, אמר רבי חנינא סגן הכהנים כדיי בית אלהינו לאבד עליו טבילה אחת. (פסיקתא רבתי כט)
א"ר חנינא סגן הכהנים אני הייתי משמש בבית המקדש ומעשה נסים היה במנורה: משהיו מדליקין אותה מראש השנה לא היתה מתכבה עד שנה אחרת. ופעם אחת לא עשו הזיתים שמן, התחילו הכהנים לכבות (ס"א לבכות). ואמר רבי חנינא סגן הכהנים אני הייתי בבית המקדש ומצאתי מנורה דליקה יותר ממה שהיתה דליקה כל ימות השנה. (תנחומא תצוה ג)
וישם לך שלום... רבי חנינא סגן הכהנים אומר: וישם לך שלום בביתך. (ילקוט שמעוני נשא רמז תשיא)

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן