חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חנן הנחבא

חסיד ואיש מופת במאה האחרונה שלפני חורבן בית שני. בן בתו של חוני המעגל.

תענית דף כג עמוד ב
חנן הנחבא בר ברתיה דחוני המעגל הוה. כי מצטריך עלמא למיטרא הוו משדרי רבנן ינוקי דבי רב לגביה, ונקטי ליה בשיפולי גלימיה ואמרו ליה: אבא, אבא, הב לן מיטרא. - אמר לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, עשה בשביל אלו שאין מכירין בין אבא דיהיב מיטרא לאבא דלא יהיב מיטרא. ואמאי קרי ליה חנן הנחבא מפני שהיה מחביא עצמו בבית הכסא.
תרגום:
חנן הנחבא בן בתו של חוני המעגל היה. כאשר היו צריכים למטר, היו שולחים אליו תינוקות של בית רבן, שהיו מחזיקים בשולי מעילו וקוראים: אבא, אבא, הב לנו מטר! אמר לפני הקב"ה: רבש"ע, עשה בשביל אלו שאין מכירין בין אבא שנותן מטר לאבא שאינו נותן מטר (תענית כג:ב).

כינויו "הנחבא" בא לו, משום שהיה מחביא עצמו מרוב ענווה בשעה שחיפשו אחריו לבקש שיתפלל על המטר (רש"י שם). יש מפרשים שהיו חכמים רוצים למנותו פרנס על הציבור, ולא קיבל עליו את המנוי, והלך והחביא עצמו (ערוך ערך חנא, בשם הירושלמי).


הערות לערך:
שם המעיר: שלום עזריה
הערה: דברים פשוטים. ראוי לצרף לכאן או להפנות למעשה מקביל באבא חלקיה, בן בנו של חוני המעגל, ודאי את הסבא הגדול חוני. כולם נענים בתפילת הגשם. והערת תלמידים שמות שלשתם פותחים באות חית, אולי כי חלונות השמיים פתוחים לתפילתם. חזק ואמץ לכם.
מקור ההערה: גמרא ערוכה.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
חוני המעגל