חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חנניא בן חכינאי

חנניא (חנינא) בן חכינאי. תנא בדור השלישי והרביעי.

מחכמי יבנה הצעירים. מתלמידי ר' עקיבא הראשונים, וחברם של אלעזר בן מתיא, שמעון בן זומא ושמעון התימני (תוספתא ברכות ד:יח). אצל ר' עקיבא למד גם את תורת הסוד, מעשה מרכבה (חגיגה יד:ב, תוספתא חגיגה ב:ב). עם ר' חלפתא אבי ר' יוסי ואלעזר בן מתיא עמד פעם אחת על האבנים שהקים יהושע בירדן (ראה יהושע ד:ט) ושיער את גודלם (סוטה לד:א). מתלמידי ר' עקיבא הצעירים התרועע עם ר' שמעון (בן יוחאי). ר' אלעזר בן יעקב, מתלמידי ר"ע האחרונים, מוסר כמה פעמים בשמו (משנה כלאים ד:ח, תוספתא נגעים א:ב טהרות יא:ג).

מדבריו:
אין אדם כופר בעמיתו עד שכופר בעיקר (תוספתא שבועות ג:ו).
המפנה לבו לבטלה - הרי זה מתחייב בנפשו (אבות ג:ד).
לפי האגדה ישב שתים עשרה (או שלוש עשרה) שנה בבית ר' עקיבא רבו בבני ברק ועסק בתורה. שלחה לו אשתו: בתך בגרה, בוא והשיאה. בשובו לעירו מצא שנשתנו שבילי עירו ולא ידע ללכת לביתו. הלך וישב על שפת הנהר. שמע שקוראים לריבה אחת: בת חכינאי, בת חכינאי, מלאי כדך ונלך. ידע שזו היא בתו, הלך אחריה עד ביתו. כשנכנס ישבה אשתו וניפתה קמח, הרימה עיניה ולא הספיקה לראותו עד שיצאה נשמתה. התפלל ואמר: ריבונו של עולם, ענייה זו, זו שכרה לאחר שלוש עשרה שנה שהמתינה לי? מיד שבה אליה רוחה (כתובות סב:ב, ויק"ר כא:ח).
האשה הייתה מופת לאהבת תורה. על הכתוב "אעשה לו עזר כנגדו" (בראשית ב:יח) דרש רבי יהושע בר נחמיה: אם זכה עזר, כאשתו של חנניה בן חכינאי; ואם לאו, כאשתו של רבי יוסי הגלילי. (ב"ר יז:ג).
אגדה מאוחרת מונה אותו בין עשרת הרוגי מלכות, ומספרת שכל ימיו היה יושב בתענית, מבן שתים עשרה שנים ועד תשעים וחמש.

לעיון נוסף: (מאמרים באתר דעת והקישור אליהם)
עליזה משה, ניתוח האגדה על רבי חכינאי

מקור הערך: ע"פ היימן, סדר תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן