חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חנניה בן תרדיון

חנניה (חנינא) בן תרדיון. תנא בדור השלישי, בתחילת המאה השניה לספירה.

גר בסיכנין, בגליל התחתון. שם החזיק ישיבה, ושם היה בית דינו (סנהדרין לב:ב). היה גבאי צדקה מפורסם בנאמנותו. ר' אליעזר בן יעקב אמר עליו: לא ייתן אדם מעותיו לארנקי של צדקה, אלא אם כן ממונה עליו תלמיד חכם כר' חנינא בן תרדיון (ע"ז יז:ב).

החשיב את למוד התורה ומסר נפשו עליה.
שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה הרי זה מושב לצים (אבות ג:ב).
כאשר גזרה המלכות על לימוד התורה המשיך להקהיל קהילות ולדרוש בתורה.
הברייתא מספרת:
"כשחלה רבי יוסי בן קיסמא הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אמר לו: חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה, שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה, ומקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לך בחיקך.
אמר לו: מן השמים ירחמו.
אמר לו: אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמים ירחמו. תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש...
אמרו, לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא... מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה, ומקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו. הביאוהו וכרכוהו בספר תורה והקיפוהו בחבלי זמורות והציתו בהן את האור, והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו, כדי שלא תצא נשמתו מהרה.
אמרה לו בתו: אבא, אראך בכך?
אמר לה: אילמלי אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה לי, עכשיו שאני נשרף וספר תורה עמי, מי שמבקש עלבונה של ספר תורה הוא יבקש עלבוני.
אמרו לו תלמידיו: רבי, מה אתה רואה?
אמר להן: גוילין נשרפין ואותיות פורחות..." (ע"ז יח:א).
גורל בני משפחתו היה מר: בנו נתפס לליסטות. כהנראה הצטרף למורדים ברומאים, ונהרג על ידי המלכות (שמחות סוף יב). על אשתו נגזר שתיהרג, ועל בתו לישב בקובה של זונות (ע"ז יז:ב), ועל כל אלה צידק עליו את הדין ולא קרא תגר על מידותיו של הקב"ה (שמחות ח).
ברוריה אשת רבי מאיר הייתה בתו.


הערות לערך:
שם המעיר: נריה
הערה: סוף ביתו אשר נכנסה לקובה של זונות הוא שר' מאיר בעלה של ברוריה פדה אותה.
מקור ההערה: גמ'


שם המעיר: ליאור אל-על
הערה: עקב מותו הוא נחשב לאחד מעשרת הרוגי מלכות עליהם נכתבה קינה הנקראת ביום כיפורים ובט' באב.


שם המעיר: רזיאל אוחנה
הערה: כ"ז סיון הוא יום ההילולא של התנא הקדוש רבי חנינא בן תרדיון שנשרף יחד עם ס"ת עמו, ויום זה נקבע לתענית צדיקים
ע"פ דעת המקובל רבי סלמאן מוצפי זצ"ל מקום קבורתו בסכנין, במערת ר' יהושע דסכנין ור' שמעיה חסידא,
לדעת ר' ישראל מאיר גבאי מקום קבורתו בציפורי.


מקור ההערה: סםרימסעות


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן