חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יאשיה רבה

ר' יאשיה רבה. תנא בדור הרביעי, באמצע המאה השניה לספירה.

יליד בבל שעלה לא"י ולמד בה תורה. הוא וחברו ר' יונתן היו הגדולים בתלמידי ר' ישמעאל (מנחות נז:ב). את ר' יאשיה מוצאים גם בנציבין שבבבל, בבית מדרשו של ר' יהודה בן בתירה. לפניו הרצה בדברי תורה (ירושלמי סנהדרין ח:ו, ועוד). חברו היה ר' מתיא בן חרש. שניהם היו עוסקים יחד בתורה, אך לבסוף עזב ר' יאשיה לזמן מה את הלימוד ופנה לעסוק במשא ומתן לפרנסתו (אדר"נ א).

ר' יאשיה לא הוזכר במשנה כלל, ורק פעם אחת בתוספתא (שבועות א:ז). הוא נזכר הרבה במדרשים שיסודם בבית מדרשו של ר' ישמעאל: במכילתא ובספרי במדבר, וכן בברייתות שבתלמודים, ומעט במדרשים שיצאו מבית מדרשו של ר' עקיבא (ספרא וספרי דברים).

ר' יאשיה מוזכר תמיד כבר פלוגתא של חברו ר' יונתן במדרש הכתובים להלכה. שניהם החזיקו בשיטת ר' ישמעאל (ע"ע מידות שהתורה נדרשת בהן).

דוגמה לדרשה של ר' יאשיה:
ושמרתם את המצות: ר' יאשיה אומר אל תקרא כן אלא ושמרתם את המצוות כדרך שאין מחמיצין את המצה כך אין מחמיצין את המצוה אלא אם באה מצוה לידך עשה אותה מיד: (מכילתא דרבי ישמעאל בא - מס' דפסחא בא פרשה ט)
ר' יאשיה היה בן העיר הוצל שבבבל (סנהדרין יט:א), ושם הרביץ תורה ברבים, עד כי כל בני העיר היו תלמידי חכמים, וקראו עליו את המקרא (משלי י:כה): "וצדיק יסוד עולם" (גטין סא:א). אחרי מותו מילא בנו את מקומו (ע"ע ר' אחי בר' יאשיה).

כדי להבדילו מן האמורא ר' יאשיה, נקרא לפעמים ר' יאשיה רבה, או ר' יאשיה הגדול (סנהדרין יט:א, ועוד).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מידות שהתורה נדרשת בהן
מידות הדרש: רבי עקיבא ורבי ישמעאל