חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יהודה בן בתירה (השני)

תנא בדור השלישי בתחילת המאה השניה לספירה

תנא בדור השלישי, בתחילת המאה השניה לספירה. כנראה יליד העיר נציבין שבבבל ונכדו של ריב"ב הראשון. חברו של ר' עקיבא.

בגלל הרדיפות של הרומאים, והאיסור ללמוד תורה ולקיים מצוות, עזבו כמה מגדולי הדור את הארץ וייסדו ישיבות בחוץ לארץ: ר' מתיא בן חרש יצא לרומי וייסד בה ישיבה, ר' חנניה בן אחי ר' יהושע יצא לנהר פקוד שבבבל, ורבי יהודה בן בתירה יצא לנציבין. כאשר הגיעו לגבול א"י זכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם (ספרי דברים פ).

בית דינו של ריב"ב בנציבין קנה לו שם:
"צדק צדק תרדף" - הלך אחר בית דין יפה... אחרי ר' מתיא לרומי, אחר ר' יהודה בן בתירה לנציבין, אחר ר' חנניה בן אחי ר' יהושע לגולה (סנהדרין לב:ב).
חכמי א"י, ר' אלעזר בן שמוע ור' יוחנן הסנדלר יצאו ללכת לנציבין ללמוד הימנו תורה. אבל כאשר הגיעו לצידון לא יכלו לעזוב את א"י והם שוב למקומם. אמרו: שקולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה (ספרי דברים פ).

כשהמשיך חנניה בן אחי ר' יהושע (ע"ע) לעבר שנים ולקבוע חדשים בגולה גם אחרי שנתכונן מחדש המרכז הארצישראלי אחר השמד, שלחו לו מא"י, שאם לא יחדל מליטול לעצמו סמכות המגיעה למרכז הארצישראלי יהא בנידוי. הלך וקבל לפני ריב"ב בנציבין. אבל הלה יעצו ללכת אחרי חכמי א"י: אחריהם, אחריהם! (ירושלמי נדרים ו:ח), ובזה הציל את אחדות העם ותורתו.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן