חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יהודה בר שלום

אמורא ארצישראלי בדור החמישי, במחצית השניה של המאה הרביעית לספירה.

אמורא ארצישראלי בדור החמישי, במחצית השניה של המאה הרביעית לספירה. היה בעיקר מבעלי האגדה, ורק מעט עסק בהלכה. פעם שאל הלכה מר' יוסי (ירושלמי דמאי ו:ב). בהלכה מצאנוהו חולק עם ר' מתניה (ירושלמי שבת יב:ד), ובאגדה עם ר' פנחס (תנחומא בובר, וארא כב). כמה מאמרי אגדה מסר בשם חכמי הדורות הקודמים. במדרשים הוא נקרא ר' יהודה הלוי בר שלום, או בקיצור ר' יהודה הלוי.
דוגמאות מדרשותיו:

מדרש תנחומא (בובר) פרשת נח סימן יג
אמר ר' יהודה בר שלום בשם ר' אליעזר שלשה דברים מבטלין גזירה קשה, אלו הן, תפלה תשובה וצדקה.

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ויקרא סימן ג
אמר ר' יהודה בר שלום אתה מוצא ארבעים ושמונה פעמים בתורה הזהיר התורה על הגרים, וכנגדן הזהיר על ע"ז, אמר הקב"ה דיו שהוא מניח ע"ז שלו ובא אצלך, לפיכך אני מזהירך עליו שאני אוהבו, שנאמר ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה (דברים י יח).

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וירא סימן כ
והאלהים נסה, זשה"כ ה' צדיק יבחן (תהלים יא) אמר רבי יונה הפשתן הזה כל זמן שאתה כותש עליו משתבחת, אימתי כשהוא יפה אבל כשהוא רע אתה כותש עליו והוא מתפקע, כך אין הקב"ה מנסה אלא לצדיקים, א"ר יהודה בר שלום היוצר הזה אינו מקיש על כלי וקנקן רעוע שלא ישבר, ובמה הוא מקיש על הבריא, כך אין הקב"ה מנסה לרשעים אלא לצדיקים שנאמר ה' צדיק יבחן.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן