חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יהודה בן שמוע

תנא בדור הרביעי, באמצע המאה השניה לספירה.

מתורתו של יהודה בן שמוע לא ידוע מאומה.
מסופר עליו בברייתא שעלה בידו לבטל גזירות קשות שגזרה המלכות על ישראל, ונקבע הדבר לזיכרון במגילת תענית:
"בעשרים ושמונה בו (באדר) באה בשורה טובה ליהודים שלא יבטלו מן התורה, שגזרה המלכות גזירה שלא יעסקו בתורה ושלא ימולו את בניהם ושיחללו שבתות. מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו? הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה. אמרה להם: בואו והפגינו בלילה. הלכו והפגינו בלילה אמרו: אי שמים! לא אחיכם אנחנו? ולא בני אב אחד אנחנו? ולא בני אם אחת אנחנו? מה נשתנינו מכל אומה ולשון, שאתם גוזרים עלינו גזירות קשות? וביטלום. ואותו היום עשאוהו יום טוב" (ר"ה יט:א).
ע"ע מגילת תענית.


מקור הערך: ע"פ היימן, סדר תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים


הערות לערך:
שם המעיר: פנחס לייזר
הערה: היה תלמידו של רבי מאיר
מקור ההערה: בבלי ראש השנה יט, ע"א


שם המעיר: מליק מנחם
הערה: בס"ד
דומה הדבר למונולוג של שיילוק ב"הסוחר מונציה" של
שקספיר.
ראה

https://www.youtube.com/watch?v=DPCwtHcRXgY
בכיכובו של AL PACINO
...אם מדגדגים אותי אני צוחק אם דוקרים אותי אני מדמם...וכו.


לעיון נוסף:


שם המעיר: אפי ברק
הערה: אף שהתלמוד לא אומר בפירוש נראה שמדובר בביטול גזרות אדריאנוס. וגם מתאים מבחינה כרונולוגית כיוון שאדריאנוס מת בשנת 138 לספירה, וגם לא ידוע שהרומאים גזרו גזרות כאלה בעת אחרת.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן



ערכים קרובים
מגילת תענית