חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יוחנן הסנדלר

תנא בדור הרביעי, באמצע המאה השניה לספירה. תלמידו של ר' עקיבא (ברכות כב:א).

נולד באלכסנדריה של מצרים (ירושלמי חגיגה ג:א). כשהיה ר' עקיבא חבוש בבית האסורים, נשאלה שאלה מה דין חליצה שנעשתה שלא בנוכחות שלושה אנשים. רצו חכמים לשאול הלכה זו מר' עקיבא ולא יכלו. מה עשה ר' יוחנן הסנדלר? עשה עצמו כרוכל, עבר לפני בית האסורים והכריז: מי מבקש מחטים? מי מבקש צינורות? חלצה בינו לבינה, מהו? הציץ ר' עקיבא מחלון בית האסורים וענה: יש לך כושין? יש לך... כשר (ירושלמי יבמות יב:ה).
יחד אם ר' אלעזר בן שמוע רצו ללכת לר' יהודה בן בתירה לנציבין שבבבל ללמוד תורה. בהגיעם לגבול א"י התחרטו ושבו:
ומעשה בר' אלעזר בן שמוע ור' יוחנן הסנדלר שהיו הולכים לנציבין אצל ר' יהודה בן בתירה ללמוד הימנו תורה, והגיעו לציידן וזכרו את ארץ ישראל. זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם, וקראו המקרא הזה (דברים יב:כט): "וירשת אתם וישבת בארצם". חזרו ובאו להם למקומם. אמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה (ספרי פרשת ראה פ).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן