חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יונה

ר' יונה, מגדולי אמוראי א"י בדור הרביעי, במחצית הראשונה של המאה הרביעית לספירה.

ר' יונה ור' יוסי עמדו בראש ישיבת טבריה, ודבריהם ממלאים את הירושלמי. הם היו חברים קרובים, התהלכו יחד, והיו שותפים בעסקי היין שלהם (ירושלמי מע"ש ד:ו).

כאשר מת בנו של ר' יוסי, באה השמועה לר' יונה, והשלים כל היום בתענית (ירושלמי נדרים ח:א). בזמן הרדיפות של אורסיקינוס שר צבאו של גלוס (משנת 351) התירו שניהם ליהודי הגליל לאפות לחם לצבאו של אורסיקינוס בשבת (ירושלמי שביעית ד:ב). כאשר יצאו שניהם לקראת אורסיקינוס לאנטיוכיא קיבלם שר הצבא בכבוד, וכאשר ראה פניהם קם ממקומו. כששאלוהו עבדיו: האם מפני יהודים אלה אתה קם? אמר להם: את פניהם של אלה אני רואה בקרב ונוצח (ירושלמי ברכות ה:א).

ר' יונה היה תלמידו של ר' ירמיה (ירושלמי מגילה ד:ה ועוד). רוב עסקו היה בהלכה, ובאגדה טיפל רק מעט.

הצטיין במצות צדקה: כיצד היה ר' יונה עושה? כשהיה רואה בן טובים שירד מנכסיו היה אומר לו: בני, בשביל ששמעתי שנפלה לך ירושה ממקום אחר, טול ואתה פורע, ואחרי שהיה לוקח היה אומר לו: יהא במתנה (ירושלמי פאה ח:א).
ר' יונה היה מוחזק לאיש מופת. ספרו עליו: כותי אחד היה גר בשכנותו של ר' יונה. נפלה דליקה בשבת בשכונתו של ר' יונה. הלך הכותי ורצה לכבות את הדליקה, ולא הניחו ר' יונה. אמר לו הכותי: יהא רכושי במזלך. אמר לו: הן. וניצול הכול (ירושלמי נדרים ד:ט ועוד).

בבבלי נחשב ר' יונה כאחד מ"תקיפי דארעא דישראל", וספרו עליו פלאים כאשר הוא מתפלל על עצירת גשמים (תענית כג:ב).

ר' יונה נפטר לפני ר' יוסי חברו (ירושלמי מע"ש ד:ו), ור' מנא בנו, שהיה מגדולי החכמים של הדור החמישי, ירש את מקומו כראש ישיבת טבריה, לצדו של ר' יוסי.


הערות לערך:
שם המעיר: אביב יואלי
הערה: אפשטיין בספרו מבוא לספרות האמוראים עמ' 274 מציין שמדובר בר' יוסי בר בון
מקור ההערה: מבוא לסה"א עמ' 274


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן