חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יוסי

מגדולי אמוראי ארץ ישראל בדור הרביעי, במחצית הראשונה של המאה הרביעית לספירה.

ר' יוסי ור' יונה עמדו בראש ישיבת טבריה, ודבריהם ממלאים את הירושלמי. הם היו חברים קרובים, התהלכו יחד, והיו שותפים בעסקי היין שלהם (ירושלמי מע"ש ד:ו).

ר' יוסי היה תלמידו המובהק של ר' אילעאי (ר' לא), שכמה עשרות פעמים מסר בשמו, וכן מסר בשם ר' זירא ור' ירמיה. ר' יוסי הרבה למסור בשם חכמים רבים. עסק בעיקר בהלכה.

ר' מנא בנו של ר' יונה היה תלמידו של ר' יוסי, ואחרי מות ר' יונה אביו מילא את מקומו. אחרי מות ר' יונה נחשב ר' יוסי לבר סמכא הגדול ביותר בארץ ישראל. אליו פנו בשאלות מקרוב ומרחוק. ר' תנחום בר פפא שלח אליו שתי שאלות מאלכסנדריה (ירושלמי קידושין ג:יב). בתשובותיו לשואלים היו חותמים עמו ר' מנא בנו של ר' יונה ור' ברכיה (שם).
יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן