חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יוסי בר חנינא

אמורא ארצישראלי מפורסם בדור השני, במחצית השניה של המאה השלישית לספירה.

בן דורו הצעיר של ר' יוחנן, מתלמידיו הראשונים. נסמך על ידי ר' יוחנן (סנהדרין ל:ב), ונחשב לו כתלמיד חבר. היה חברים של ריש לקיש ור' אלעזר, וכמה פעמים הם חולקים (ברכות כב:ב; עירובין קג:א ועוד).
רבים מוסרים את מאמריו, ובייחוד ר' אבהו ור' חמא בר עוקבא.

עסק הרבה גם באגדה. דרשותיו משכו את שומעיו. היה אומר: כל מי שאומר דברי תורה ברבים ואינן ערבין על שומעיהם כדבש... נוח לו שלא אמרן (שהש"ר ד:יא).

דרש:
'טמנו גאים פח לי' (תה' קמ:ו) אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה: רבש"ע, מצודה פרשו לי אומות העולם להפילני. אומרים לי עבוד עבודה זרה. אם אני שומעת להם נענשתי, ואם אין אני שומעת להם - הן הורגין אותי. משל לזאב שצמא למים ופרשו לו מצודה על פי המעיין, אמר, אם ארד לשתות הריני ניצוד ואם לו ארד הריני מת בצמא (אס"ר ג:ב).
ר' יוסי בר חנינא היה דיין, ושיבחוהו שהוא יורד לעומקו של הדין (ב"ק לט:א). היה משתדל לפשר בין בעלי הדין, והיה מטיף לאחד מבעלי הדין להתנהג עם חברו לפנים משורת הדין (ירושלמי ב"מ סוף ו).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן