חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יוסי בן יועזר

יוסי בן יועזר איש צרידה. אחד מחכמי הזוג הראשון, מהזוגות שעמדו בראש העם אחרי תקופת אנשי כנסת הגדולה.


תלמידו של אנטיגנוס איש סוכו, וחברו של יוסי בן יוחנן איש ירושלים. היה נשיא הסנהדרין בדור שלפני מרד החשמונאים. היה כוהן ממשפחה מיוחסת ומחמת זהירותו בדיני טומאה וטהרה כינוהו חסיד שבכהונה (משנה חגיגה ב:ז). יחד עם חברו, יוסי בן יוחנן איש ירושלים, ששימש אב בית דין על ידו, לימדו תורה.
בדורות מאוחרים אמרו עליהם שהיו למדין תורה כמשה רבנו, ושלא היה בהם שום דופי (תמורה יד:ב). הם גזרו טומאה על ארץ העמים, ועל כלי זכוכית, שהיו נעשים אז בידי נכרים (שבת יד:ב). בימיהם נתעוררה המחלוקת הראשונה בהלכה: אם סומכים את הידיים על ראש הקרבן ביום טוב או לאו, מחלוקת שנתקיימה בכל תקופת הזוגות עד הלל ושמאי. (משנה חגיגה ב:ב).
משנה מסכת אבות פרק א משנה ד
יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם. יוסי בן יועזר אומר יהי ביתך בית ועד לחכמים, והוי מתאבק בעפר רגליהם, והוי שותה בצמא את דבריהם.
היה לו בן שלא היה נוהג כשורה, ולכן עמד והקדיש את כל הונו לבית המקדש (ב"ב קלג:ב).

בן אחותו של יוסי בן יועזר היה יקים איש צרורות (הוא הכוהן הגדול המתייוון אלקימוס), שעשה שפטים בחסידים ולא חס גם על יוסי בן יועזר דודו והוליכו לצליבה. בדרך אמר לו יקים:
בראשית רבה סה
יקום איש צרורות היה בן אחותו של ר' יוסי בן יועזר איש צרידה, והוה רכיב סוסיא בשבתא. אזל קומי שריתא למצטבלא.
אמר לו: חמי סוסי דארכבי מרי וחמי סוסך דארכבך מרך,
אמר לו: אם כך למכעיסיו ק"ו לעושי רצונו,
אמר לו: עשה אדם רצונו יותר ממך?
אמר לו ואם כך לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו.
נכנס בו הדבר כארס של עכנא. הלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין סקילה שריפה הרג וחנק. מה עשה? הביא קורה נעצה בארץ, וקשר בה נימא, וערך העצים והקיפן גדר של אבנים ועשה מדורה לפניה, ונעץ את החרב באמצע, והצית האור תחת העצים מתחת האבנים. ונתלה בקורה ונחנק, קדמתו האש. נפסקה הנימה, נפל לאש. קדמתו חרב, ונפל עליו גדר ונשרף.
נתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה, וראה מטתו פרחה באויר. אמר: בשעה קלה קידמני זה לגן עדן.
ספר המכבים א, ויוספוס פלביוס מספרים שאלקימוס עשה שפטים נוראים בחסידים, וסופו שמת מיתה חטופה.


הערות לערך:
שם המעיר: שי שכטר
הערה: המראה מקום למס' תמורה איננה מדיוק - המאמר שלמדו תורה כמשה רבינו מצוי בתמורה (טו:).
מקור ההערה: ידע אישי


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
הזוגות