חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ירמיה בר אבא

אמורא בבלי בדור השני, במחצית השניה של המאה השלישית לספירה

אמורא בבלי בדור השני, במחצית השניה של המאה השלישית לספירה. תלמידו המובהק של רב. בירושלמי הוא נקרא על פי רוב רב ירמיה סתם, בלי שם אביו.

היה מתלמידיו הראשונים של רב, ונחשב לו לתלמיד חבר (ברכות כז:ב). למד גם אצל שמואל, ומסר בשמו (שבת קו:ב). גדולי תלמידי רב למדו אצלו. ביניהם: רב יהודה, רב חסדא ורב ששת.

תלמידיו: ר' אבא, רב גידל ור' זירא.
רב הונא בר חייא היה חתנו (שבת קנו:א). בנו רב הונא ונכדו מרי היו תלמידי חכמים (עירובין כא:א).


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן