חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ישבב הסופר

תנא בדור השלישי, בתחילת המאה השניה לספירה. תלמידו של ר' יהושע וחברו של ר' עקיבא.

רק פעם אחת הוזכר במשנה (חולין ב:ד). לרוב הוא חולק על ר' עקיבא. במחלוקת אחת של ר' ישבב עם ר' עקיבא אמר לו ר' ישבב: אי אתה זכור שהיה ר' יהושע שונה כך וכך... וחזר ר' עקיבא להיות שונה כדברי ר' ישבב (תוספתא חולין ב:ט). במקורות אחדים מתואר ר' ישבב בכינוי "הסופר" (שו"ט ט:יג).

נדיב היה, ואת כל נכסיו חילק לעניים, דבר שהיה למורת רוח לחבריו (ירושלמי פאה א:א). לפי מקור אחר ביקש ר' ישבב לבזבז יותר מחומש נכסיו, ולא הניחו ר' עקיבא חברו (כתובות נ:א).

הוא נמנה בין עשרת הרוגי מלכות (איכ"ר ב:ד ועוד). במדרש מאוחר מסופר, שביום שהוציאוהו להורג היה בן תשעים שנה, ולפני מותו ציווה לתלמידיו: החזיקו איש ברעהו, ואהבו שלום ומשפט (בית המדרש, הוצאת ילינק, ח"ב).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן