חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

לוי בר סיסי

מחכמי א"י בדור המעבר מתקופת התנאים לתקופת האמוראים.

מחכמי א"י בדור המעבר מתקופת התנאים לתקופת האמוראים. בבבלי נקרא תדיר לוי סתם, ובירושלמי: ר' לוי בר סיסי. כחכמים אחרים מבני דורו סידר גם לוי קובץ של ברייתות שהובא כמה פעמים בשני התלמודים (כגון גטין פט:א; ירושלמי שם ה:ג).

היה מבני פמלייתו של ר' יהודה הנשיא, ולמד לפניו (סנהדרין יז:ב). רבי החשיבו מאוד, וכאשר בקשו ממנו בני סימונייא שימנה להם חכם שישמש להם דרשן, דיין, חזן, מורה משנה ועוסק בכל צרכי הציבור, נתן להם את לוי בר סיסי, ואמר להם: אדם כמוני נתתי לכם (ב"ר פא:ב).

אחרי מות רבי, קיבל ר' אפס הדרומי את ראשות הישיבה. ר' לוי לא הצטרף לישיבה, ולמד עם ר' חנינא בר חמא. כאשר נפטר ר' אפס, ור' חנינא בר חמא ישב בראש הישיבה, ירד ר' לוי לבבל (כתובות קג:ב).
בבבל למד עם אבא בר אבא, אבי שמואל, בבית הכנסת העתיק בנהרדעא, שנקרא בשם "שף ויתיב", שהאגדה סיפרה עליו שנבנה מאבנים שהובאו מירושלים (מגילה כט:א).

אגדות מספרות על חסידותו: לוי בן סיסי, באו הגייסות לעירו. נטל ספר תורה ועלה לראש הגג, אמר: ריבון העולמים, אם ביטלתי דבר אחד מספר תורה זו יכנסו להם, ואם לאו ילכו להם. מיד נתבקשו ולא נמצאו (ירושלמי תענית ג:ח). פעם אחרת בשנת בצורת גזר לוי תענית ולא ירדו גשמים. אמר לפניו: ריבונו של עולם, עלית וישבת במרום, ואין אתה מרחם על בניך. מיד ירדו גשמים (תענית כה:א).


מקור הערך: ע"פ היימן, סדר תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן