חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

לוי

אמורא ארצישראלי בדור השלישי

אמורא ארצישראלי בדור השלישי, בסוף המאה השלישית ובתחילת המאה הרביעית לספירה. בעל אגדה מפורסם ודרשן. שימש דרשן בבית מדרשו של ר' יוחנן עשרים ושתים שנה (ירושלמי סוכה ה:א; ב"ר צח:יא).

ר' לוי הרבה לתבל את דרשותיו במשלים נאים. הוא העיד על עצמו: יש היודע לחרוז (את הפנינים), אבל אינו יודע לקדוח בהם, ויש היודע לקדוח אבל אינו יודע לחרוז, ברם אני חורז (את פסוקי המקרא) וקודח (=מפרשם בעמקות) כאחת (שהש"ר א:י).

מדרשותיו
אילו היו ישראל משמרין שבת אחת כתיקנה, מיד היה בן דוד בא (ירושלמי תענית א:א);
קשה עונשן של מידות (רמאות במידות ובמשקל) יותר מעונשן של עריות (ב"ב פח:ב).
אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, לשעבר היית מאיר לי בין לילות ללילות. בין לילן של מצרים ללילן של בבל... בין לילן של יוון ללילן של אדום. ועכשיו שישנתי לי מן התורה ומן המצוות, נסמכו לי לילות ללילות (שהש"ר ג:א).

לפי השערה אחת זהה ר' לוי סתם עם ר' לוי בר לחמא (ע"ע).


מקור הערך: ע"פ היימן, סדר תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
כוהנים ולויים בזמן הזה