חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מר בר רב אשי

אמורא בבלי בדור השביעי. בנו של האמורא הגדול רב אשי.

אמורא בבלי בדור השביעי. בנו של האמורא הגדול רב אשי. כינויו היה 'טביומי' (ב"ב יב:ב), ויש סבורים שטביומי היה שמו העיקרי.

את תורתו קיבל מאביו, והוא מספר על מנהגיו והוראותיו (חולין עו:ב). בדרשותיו היה מוסר את מאמרי אביו במלים 'אבא מרי אמר', והמתורגמן שלו היה משנה לשונו, ואומר: 'כך אמר רב אשי' (קידושין לא:ב).
עלה על כיסא אביו כראש ישיבת מתא מחסיא עשרים ושמונה שנים אחרי מותו, אחרי ששימשו בתפקיד זה שלושה ראשי ישיבה (רב יימר, רב אידי בר אבין ורב נחמן בר רב הונא), ועמד בראש הישיבה במשך שלוש עשרה שנה (456-463).

את מקומו מילא אחריו רבה תוספתאה.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן