חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מר זוטרא

אמורא בבלי בדור השישי. ראש ישיבת פומבדיתא בשנים 411-414.

אמורא בבלי בדור השישי. ראש ישיבת פומבדיתא בשנים 411-414 . חברם של אמימר ורב אשי, וכן של רב יימר בר שלמיא (ברכות נג:ב), ומרימר (ברכות ל:א).

היה תלמידם של רב פפא (יבמות עה:ב ועוד) ורב פפי, והוא מספר על מנהגיו (סוכה מו:א). מסר הלכות בשם רב הונא (עירובין מא:ב), רב חסדא (חולין מד:ב) ורב ששת (בכורות כז:ב ועוד).

נוסח ברכת אבלים שחיבר בבואו לנחם את רב אשי באבלו:
אל אמת, דיין אמת, שופט בצדק, לוקח במשפט, ושליט בעולמו לעשות בו כרצונו, כי כל דרכיו משפט, שהכל שלו, ואנחנו עמו ועבדיו, ובכל אנחנו חייבים להודות לו ולברכו. גודר פרצות בישראל הוא יגדור את הפרצה הזאת בישראל לחיים (ברכות מו:ב).


מקור הערך: ע"פ היימן, סדר תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן