חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אמת ויציב

ברכה מתוך ברכות קריאת שמע

ברכה הנאמרת אחרי קריאת שמע של שחרית (ברכות י"ב ע"ב ויג ע"א), ואינה פותחת ב"ברוך", מפני שהיא סמוכה לברכה שלפני קריאת שמע ומחוברת לה, והן נחשבות לברכה אחת (תניא בשם רבינו שמואל). הברכה מסתיימת במלים: "ברוך אתה ה' גאל ישראל".
ברכת "אמת ויציב" נתקנה כנגד שלוש פרשיות של קריאת שמע:
אמת אלהי עולם מלכנו, נגד פרשת ראשונה שהיא קבלת עול מלכות שמים;
אשרי איש שישמע למצוותיך, נגד "והיה אם שמוע" שהיא קבלת עול מצוות;
ממצרים גאלתנו, נגד פרשת ציצית שמזכירים בה יציאת מצרים.
וכן אמרו בירושלמי (ברכות סוף פרק א):
צריך להזכיר ב"אמת ויציב" יציאת מצרים, ומלכות, וקריעת ים סוף, ומכת בכורות וצור ישראל וגואלו.
ב"אמת ויציב" לשבת ויום טוב, יש שתי נוסחאות. המנהג באשכנז לומר הנוסחה הקצרה, בפולין מקצרים מ"על הראשונים", ובני ספרד אין משנים הנוסח בכל השנה. שתי הנוסחאות מופיעות בסידור עבודת ישראל עמ' 216.


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן