חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נחוניא בן הקנה

תנא בדור השני, בסוף המאה הראשונה ובתחילת המאה השניה לספירה.

רבו של ר' ישמעאל (שבועות כו:א). היה דורש את כל התורה כולה בכלל ופרט, ומסר שיטה זו לר' ישמעאל תלמידו (שם).

ר' נחוניא הצטיין בחסידות. היה נוח לבריות ומעביר על מידותיו. כאשר שאלוהו תלמידיו במה זכה לאריכות ימים, אמר להם:
מימי לא נתכבדתי בקלון חברי, ולא עלתה על מיטתי קללת חברי, וותרן בממוני הייתי (מגילה כח:א).
היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה. אמרו לו: מה מקום לתפילה זו? אמר להם: בכניסתי אני מתפלל שלא תארע תקלה על ידי, וביציאתי אני נותן הודיה על חלקי (משנה ברכות ד:ב).

מדבריו:
כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ (אבות ג:ה).

לר' נחוניא בן הקנה נתייחסו כמה חיבורים בתורת הסוד, כמו ספר הבהיר ועוד, שמו מופיע הרבה בספרות המיסטית הקדומה.


מקור הערך: ע"פ היימן, תולדות תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים


הערות לערך:
שם המעיר: תפילת בית המדרש של רבי נחוניא בן הקנה
הערה: תפילת בית המדרש, התיאטרון הרומי וישיבת הקרנות

http://seforim.blogspot.com/search/label/David%20Segal


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן