חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

נחמיה

תנא בדור הרביעי, באמצע המאה השניה לספירה.

מתלמידי ר' עקיבא האחרונים (ב"ר סא:ג; קה"ר יא:ו). לפי דעה אחת נסמך אף הוא על ידי ר' יהודה בן בבא בין אושא לשפרעם, בשעת הגזירה שלא לסמוך (סנהדרין יד:א).

אחרי תקופת השמד שאחר מרד בר כוכבא הוא נמצא עם שאר תלמידי ר"ע בכינוסי החכמים באושא (שהש"ר ב:ה) וביבנה (ברכות סג:ב).

ר' נחמיה הניח את היסוד לחיבור התוספתא ורוב משנתו נשתקעה בתוכה. "סתם תוספתא ר' נחמיה" (סנהדרין פו:א).עשרות פעמים מוזכר שמו במשניות ובברייתות, כשהוא חולק על שאר תלמידי ר' עקיבא. רבות המחלוקות בינו לבין ר' יהודה באגדה .

על חייו לא ידוע דבר. התייחס לנחמיה בן חכליה (ירושלמי תענית ד:ב). אביו תלמיד חכם היה, ור' נחמיה מסר מאמר אחד בשם אביו (פסחים נד:א).

ממאמריו:
חביבים ייסורים, שכשם שקורבנות מרצים כך ייסורים מרצים (ספרי דברים לב);
אדם אחד שקול כנגד כל מעשה בראשית (אדר"נ לא).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים