חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אנדרוגינוס, טומטום

אדם שיש לו סימני מין של זכר ושל נקבה

אדם שיש לו ערוות זכר וערוות נקבה. הוראת השם היא בלשון יונית אנדרו=איש, גינוס=אשה, וספק איזה מין הוא.

אנדרוגינוס יש עניינים שהוא נחשב בהם איש או אשה, ויש עניינים שאינו נחשב לא זה ולא זו.

לדברי חכמים הוא חייב בכל המצוות כאיש, אך אינו עובר על "בל תקיף" ועל "בל תשחית" פאות הראש והזקן, ופסול לעדות כאשה.

ר' מאיר אומר: אנדרוגינוס בריה בפני עצמה, ולא יכלו חכמים להכריע עליו אם הוא איש או אשה (ברייתא בסוף בכורים).

רמב"ם פוסק שאינו חולץ ואינו מייבם, משום שאינו מוליד (הלכות יבום וחליצה פרק ז ב', ש"ע אהע"ז סי' קע"ב ח).

אנדרוגינוס נמול לשמונה ואין מברכים על המילה, ואם חל יום השמיני בשבת נדחה ליום חול.

טומטום
גם הטומטום הוא ספק איש ספק אשה, אבל בשונה מאנדרוגינוס, אין לו סימני מין כלל. (חגיגה ד'. רש"י; יבמות ע"א: ב"ב קכ"ו).


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: עמיר
הערה: ישנה בעייה בהגדרה המילולית של "אנדרוגנוס", כפי שמובאת באנציקלופדיה.
אמנם אנדרו = גבר
אולם, גנוס אין פירושו אישה, כי אם "יוצר".
אולי הכוונה לגבר שמסוגל ללדת (למרות שטכנית אנדרוגנוס לא מסוגל לכך).

יישר כוח על אתר המקיף !!!
מקור ההערה: מילון
לעיון נוסף: dictionary.com


שם המעיר: אביחי
הערה: אני רוצה לתקן את עמיר, האיות באנגלית הוא כך:androgynous

ועל כן ההערה לא כל כך תופסת...
לעיון נוסף: מילון


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן