חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

פפא

מגדולי אמוראי בבל בדור החמישי, במחצית השניה של המאה הרביעית לספירה. נפטר בשנת 376.

תלמידם של אביי ורבא, וחברו של רב הונא בריה דרב יהושע.

אחרי מות רבא התפלגה ישיבתו: חלק אחד הלך עם רב נחמן בר יצחק לפומבדיתא, וחלק אחר הלך עם רב פפא לנרש, הקרובה לסורא.
יחסיו עם אנשי נרש היו רעים, ובכל זאת היתה ישיבתו מפורסמת ורבים היו תלמידיה. כאשר היו התלמידים עוזבים את ישיבתו, היו נשארים עמו מאתיים תלמידים, שהיו מאוכלי שולחנו (כתובות קו:א).

רב פפא התעשר מתעשיית שיכר (פסחים קיג:א). את עושרו תלה בזכות שנשא אשה כוהנת (פסחים מט:א).

נהג כבוד בתלמידי חכמים. בבואו לעיר היה הולך מיד לבקר את החכם שבה (נדה לג:ב). כשפעם התבטא על תלמיד חכם שלא בדרך כבוד, גזר על עצמו תענית (סנהדרין ק:א). היה מיראי הוראה. בענייני הלכה דרכו להחמיר כשתי הדעות (שבת כ:א; חולין מו:א).

משלים שאהב לצטט: כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתא (=בזמן שהשעורים כלות מן הכד, ממשמשת ובאה מריבה בבית. ב"מ נט:א;); איתתך גוצא גחין ולחוש לה (אשתך נמוכה, התכופף ולחוש לה; התייעץ עם אשתך גם אם אינה חשובה כמותך).


מקור הערך: ע"פ היימן, תולדות תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
הונא בריה דרב יהושע