חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

קרנא

אמורא בבלי בדור הראשון, במחצית הראשונה של המאה השלישית לספירה.

חברו של שמואל. שניהם היו מראשי "דייני גולה", היא נהרדעא (סנהדרין יז:ב). בבוא רב לבבל היה קרנא מראשי החכמים, והלך אליו כדי לנסותו (שבת קח:א).

חיבר ברייתא לסדר נזיקין, הידועה בשם "נזיקין דבי קרנא" (סנהדרין ל:א). קטעים ממנה הובאו גם בירושלמי (ב"ק ח:ו ועוד).


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן