חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

רבינא

מגדולי אמוראי בבל בדור השישי. חברו של רב אשי, שסייע על ידו בעריכת התלמוד. נפטר בשנת 422.

בימי עלומיו למד אצל רבא (ב"ב טז:ב), ואצל רב נחמן בר יצחק (פסחים קה:א). היה בקשר עם גדולי חכמי הדור החמישי: רב פפא (זבחים ב:ב), רב הונא בריה דרב יהושע (פסחים פט:ב), רב פפי (ב"מ מט:א) ואחרים.

רבינא היה בין התלמידים הבכירים שעסקו בעריכת התלמוד עם רב אשי במתא מחסיא. רבים המקומות בתלמוד שרבינא ורב אשי דנים ביניהם בהלכה. המאמר "רב אשי ורבינא סוף הוראה", מייחס את עריכת התלמוד לשניהם, אולם נראה שהתכוונו לרבינא האחרון חותם התלמוד (ע"ע בינא האחרון).

נשא ונתן בהלכה עם רב אחא בר רבא. כלל הוא: בכל התורה כולה רב אחא לחומרא ורבינא לקולא, והלכה כרבינא, מלבד שלושה דברים ידועים שרב אחא לקולא, ובהם הלכה כרב אחא (פסחים עד:ב).


מקור הערך: ע"פ היימן, תולדות תנאים ואמוראים; מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן