חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שמאי (הזקן)

מגדולי חכמי ישראל כמאה שנה לפני חורבן בית שני.

שמאי והלל הזקן חברו היו בני הזוג האחרון, מן הזוגות שעמדו בראש העם אחרי אנשי כנסת הגדולה. הלל שימש נשיא הסנהדרין, ושמאי היה אב בית דין על ידו.

זמן פעולתם חל בימי הורדוס ויורשיו. שמאי היה תקיף בהשקפת עולמו המוסרית ובדרכי חייו. דרש אמת ומשפט בלי ויתורים ופשרות: "ייקוב הדין את ההר".

היה זהיר בשמירת המצוות, השבת והמועדות, הייתה מופלגת:
אמרו עליו על שמאי הזקן: כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. מצא בהמה נאה אומר זו לשבת. מצא אחרת נאה הימנה מניח את השנייה ואוכל את הראשונה (ביצה טז:א).
אסר להפליג לים הגדול בספינה אלא שלושה ימים לפני שבת (ספרי דברים רג).

חינך את בניו למצוות מיום היוולדם:
מעשה וילדה כלתו של שמאי הזקן ופיחת את המעזיבה וסיכך על גבי המיטה (של היולדת) בשביל קטן (כלומר, הסיר את כיסוי הגג ושם במקומו סכך, כדי שישן התינוק בסוכה) (משנה סוכה ב:ח). ומעשה בשמאי הזקן שהיה רוצה להאכיל את בנו (ביום הכיפורים) בידו אחת, וגזרו עליו שיאכילו בשתי ידיו (תוספתא יומא ה(ד), ב).
מעט מהלכותיו של שמאי הגיעו אלינו (משנה מע"ש ב:ד, ערלה ב:ה, תוספתא מע"ש ב:י, ועוד), ורק בשלושה מקומות נחלקו שמאי והלל עצמם (משנה ראש עדיות). כנראה נשתקעו רוב הלכותיו בדברי תלמידיו. הוא יסד בית מדרש גדול לתורה, שנקרא בשם בית שמאי, שבו המשיכו לפתח את שיטתו.

דוגמה לויכוח בין בית שמאי ובית הלל:
תנו רבנן: כיצד מרקדין לפני הכלה (מה אומרים לפניה?): בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא (כפי מה שהיא באמת). ובית הלל אומרים: כלה נאה וחסודה. אמרו להן בית שמאי לבית הלל: הרי שהייתה חיגרת או סומא, אומרים לה כלה נאה וחסודה? והתורה אמרה (שמות כג:ז) "מדבר שקר תרחק!" אמרו להם בית הלל לבית שמאי: לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הווי אומר ישבחנו בעיניו! מכאן אמרו חכמים: לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות (כתובות טז:ב-יז:א).


מקור הערך: על פי היימן תולדות התנאים ואמוראים מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
הלל הזקן
הזוגות


נושאים קרובים באתר דעת
בית שמאי