חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ששת

רב ששת, אמורא בבלי בדור השני והשלישי, במאה ה- 3-4 לספירה.

חברם של רב נחמן ורב חסדא. יסד בית מדרש בשילחי שעל החידקל (אגרת רב שרירא). היה בקי במשניות וברייתות. רב נחמן מעיד עליו ששנה הלכות, ספרא, ספרי, תוספתא וכל התלמוד (שבועות מא:ב).

התנגד לפלפול, וכאשר רב עמרם תלמידו פרוש משנה באופן דחוק, אמר לו: שמא מפומבדיתא אתה? שמעיילים (=משחילים) פיל לתוך קופו של מחט (ב"מ לח:ב).
כל שלושים יום היה חוזר על כל תלמודו (פסחים סח:ב). בבקיאותו קנה לו שם, והרבה תלמידים היו מבכרים ללמוד אצלו מאשר אצל בעלי הפלפול. לפי הכלל שקבעו הגאונים במחלקותיו עם רב נחמן חברו נפסקה הלכה כרב ששת בכל ענייני איסור והיתר (סדר תנאים ואמוראים).

רב ששת היה סגי נהור (ברכות נח:א). לא היה הולך ד' אמות בלי תפילין (שבת קיח:ב, רש"י). רבים מאמוראי הדור השלישי והרביעי למדו אצלו, ביניהם גם האמורא רבא.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן