חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אשם

קרבן שמביא היחיד לכפר על אשמה

- אשם ודאי. אשם המובא לכפר על חטאים שברור לחוטא שחטא (יומא פ"ה, ב).

ואלו הם האשמות:
א) אשם גזלות, שמביא הכופר בפיקדון ונשבע לשקר ואחר כך הודה (ויקרא ה', ב"ה).
ב) אשם מעילות, שמביא המועל ונהנה מן ההקדש (ויקרא ה', ט"ו).
ג) אשם שפחה חרופה, שמביא הבא על שפחה חרופה (ויקרא י"ס, כ-כ"א), היא אשה שחציה שפחה וחציה בת חורין (שבן חורין אסור בה מצד שפחות שבה, ועבד כנעני אסור בה מצד חרות שבה) המאורסת לעבד עברי (שרק הוא מותר בה).
ד) אשם נזיר, נזיר שנטמא במת (במדבר ו', י"ב) והפסיק את נזירותו.
ה) אשם מצורע, קרבן שמביא המצורע ביום השמיני לטהרתו.

- אשם חסידים. אשם המובא ע"י אנשים המדקדקים במצוות, מחשש שמא חטאו (כריתות כ"ה, א).

- אשם תלוי. אשם הבא על ספק חטא. כגון שהיו לפניו שתי חתיכות, אתת של חלב ואחת של שומן, ואכל אחת מהן ואינו יודע איזו אכל - מביא אשם תלוי (כריתות י"ז, ב).

סוגי קרבנות אשם והקרבן שמביאים בכל סוג

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
קורבנות