חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ביטול

הפסקה, הפרעה, ויתור, הסתלקות.

- בטול בית המדרש. הזנחת לימוד התורה. שבת קט"ו, א במשנה ; ומפני מה אין קורין בהם? מפני ביטול בית המדרש. מפני מה אין קוראים בכתבי קודש אלה (בכתובים)? מפני ביטול בית המדרש, כי בשבת היו דורשים דרשה לבעלי בתים, שעסוקים כל ימות החול, ובתוך הדרשה היו מורים להם הלכות איסור והיתר, וטוב להם לשמוע מלקרות בכתובים (לפי רש"י).

- בטול חמץ. ביטול החמץ בלב. החלטה של אדם שכל החמץ שברשותו יהיה הפקר (כעפר הארץ) ויצא מרשותו. לאחר הביטול אינו עובר עליו בבל יראה ובבל יימצא, כי הוא אינו שלו.
נוסח ביטול החמץ בעברית:
כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שראיתיו ושלא ראיתיו, שבערתיו ושלא בערתיו, יבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ.

- בטול עכו"ם. גוי ששבר פסל שמכרו לצורף, הרי הכיר והודיע בזה שאין הצלם נחשב בעיניו לכלום. מאותה שעה ואילך הצלם מותר בהנאה (מותר לישראל להשתמש בו ולעשות ממנו כלים וכיו"ב). אם גויים מכרו כנסייה לשימוש אחר, בטל ממנה האיסור ליהנות מבית עבודה זרה.

- בטול עניים. איבוד זמנם של העניים בזה שעליהם לחכות לחלקם בקציר. שלא יהיו עניים יושבים ומשמרים (ומחכים) כל היום ואומרים : עכשיו הוא נותן פיאה, עכשיו הוא נותן פיאה, אלא ילכו וילקטו בשדה אחר, ויבואו בשעת הכילוי (ומהסוף) (ירושלמי פאה פ"ר, היכה ג').

- בטול רשות. דייר ישראל שיש לו חלק בחצר יכול לבטל את רשותו ולומר לחברו "רשותי מבוטלת לך" (=חלקי בחצר מבוטל לטובתך), ומותר לשני לטלטל חפצים בחצר בלי עירוב. לעומת זאת מדייר עכו"ם צריכים לשכור את חלקו בחצר (עירובין ס"א, ב - ס"ב, א).

- בטול שליחות. הפקעת כוחו של השליח.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
ביטול במאתיים - הסבר המושג
ביטול ברוב - הסבר המושג
ביטול בשישים - הסבר המושג
ביטול כלי מהיכנו - הסבר המושג