חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

דבר שיש לו מתירין

דבר אסור, שלאחר זמן ייהפך לדבר מותר.

לדוגמה: דבר איסור, שיוכל לאוכלו אחרי זמן מה בהיתר גמור.

הכלל הוא, שכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף אינו מתבטל.
מן התורה חלק אחד של איסור מול שני חלקים של היתר – בטל האיסור. חכמים החמירו בדבר שלאחר זמן יהיה מותר, שלא יאכלנו בשעת איסורו על ידי ביטול (ביצה ג', ב).

דוגמא: תבואה "חדשה", היא תבואה שנקצרה לפני 16 בניסן, והיא אסורה באכילה עד הקרבת העומר או עד ששה עשר בניסן. אם תבואה זו התערבה בתבואה ישנה (מן השנה שעברה), אינה בטלה, כי אחרי 16 בניסן תהייה מותרת.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן