חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הדיוט

אדם רגיל.

א) פשוט. "כוהן הדיוט", לעומת לכהן גדול. "לשון הדיוט", בניגוד ללשון תורה (בבא מציעא ק"ד, א).

ב) רכוש פרטי, בניגוד לרכוש הקדש. "זה חומר בהדיוט מבהקדש" – בדין גאולת שדה שנמכר, יש הבדל בין מכירת שדה להדיוט לבין מכירתה להקדש:
במכירת שדה להדיוט, אין בעל השדה רשאי למכור שדה אחר כדי לגאול את השדה שמכר בתחילה, ואין הוא רשאי ללוות כסף כדי לגאול. רק אם השיגה ידו הוא גואל את השדה שמכר. כמו כן אינו רשאי לגאול את השדה לחצאין.
אבל המקדיש את שדהו, רשאי למכור שדה אחר או ללוות כסף כדי לגאול את השדה; ואם אינו יכול לגאול את כל השדה - רשאי לגאול מחציתה, וכשיוכל, יגאל את המחצית השניה. (ערכין ל', א).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן