חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

הנפק, אשרתא דדייני

קיום שטרות, אישור בית דין לחתימות העדים שעל השטר.

ההנפק נקרא גם "אשרתא דדייני": הולך לבית דין ומביא את העדים, והם מעידים על חתימת ידיהם, והדיינים כותבים בסוף השטר למטה:
"במותב תלתא כחדא הוינא, ונפק שטרא דא קדמנא, ואתו פלוני ופלוני ואסהידו אחתימות ידייהו, ואישרינוהו וקיימנוהו כדחזי", וחותמים שלושת הדיינים.
(תרגום: במושב שלושה ביחד היינו, ויצא שטר זה לפנינו, ובאו פלוני ופלוני והעידו על חתימות ידיהם, ואישרנוהו וקיימנוהו כראוי).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן