חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

חציצה

דבר החוצץ ומבדיל בין שני גופים.

אסור שתהיה חציצה בין המים לבין הדבר שטובלים בהם. אם טבל ומשהו חצץ בינו לבין המים - לא עלתה לו טבילה.

חציצה המונעת בעד ההיטהרות היא משני אופנים:
א) הדבר החוצץ מכסה את רוב גופו של הטובל או את רובו של הכלי הנטבל.
ב) הדבר החוצץ מכסה רק חלק קטן מגופו של הטובל או של הכלי, אבל הטובל מקפיד עליו ורוצה להעבירו. לדוגמה: בצק וזפת הדבוקים בגוף הטובל, אפילו טיפה חוצצת.

- שיעורין, חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני (עירובין ד', א).
חכמים קבעו את המידות לעניין המצוות: כזית דם וכזית חלב, מידת החציצה הפוסלת בטבילה, ודין מחיצה הצריכה להיות גבוהה עשרה טפחים. מה מקורם של המידות? כמה דעות בעניין.
רב ורבי יוחנן (יומא פ, א) סבורים כי כל המידות נמסרו מדור לדור, ומקורן ממשה רבנו.
יש אומרים ששיעורים כמו כזית, כשעורה, רביעית - הם מדברי חכמים.
ויש אומרים שהם הלכה למשה מסיני, ושכחו אותם וחזרו וחידשו אותם.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מקווה