חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אפיקומן

קינוח שאוכלים בסוף הסעודה. בפסח אוכלים כזית אפיקומן - חתיכת מצה - לפני חצות, לזכר קורבן הפסח

הוראת השם ביונית היא כמו קנוח סעודה לפי שאוכלים אותו בסוף הסעודה (עי' פסחים קי"ט: ובירושלמי שם), וצריך לאכול כזית ממנו לפני ברכת המזון לפני חצות (הרא"ש לפסחים פרק י, סי' ל"ט).

המנהג בסדר של פסח להניח שלוש מצוות על השלחן זו על גבי זו בקערה, ומפה פרוסה עליהם, ואחר קדש ורחץ כרפס, כשיגיע ליחץ, יקח המצה האמצעית ויבצענה לשתים, וחלק אחד יטמין לאפיקומן, ואחר כך יתחיל מגיד=ההגדה. וסמכוהו אל "כהא לחמא עניא", כי דרכו של עני בפרוסה (מנהגי מהרי"ל הל' פסח).

יש טומנים האפיקומן תחת הכר או הכסת שמסיב עליו, ע"ש מה רב טובך אשר צפנת ליראיך (הרוקח), או זכר ל"ושמרתם את המצות", ובין כר לכסת הוא דרך שמירה (ברכות כ"ד).

כתב בס' בדק הבית מנהג ארץ ישראל לתת החלק הגדול של המצה האמצעית שמצניעין לאפיקומן במפה לבנה על כתפיהם, ומעבירים מכתף ימין אל כתף שמאל לכל אחד, ואומר הפסוק "משארותם צרורות בשמלותם על שכמם" וגו' והולך ד' אמות.
ושואלים אותו "מאין באת"?
והוא משיב "ממצרים",
ועוד שואלים אותו "ולאן אתה הולך?"
ומשיב "לירושלם",
ויענו כולם "לשנה הבאה בירושלם" (דבר יום ביומו חודש ניסן ל"ד ע"א).
טעם שמטמינין האפיקומן
הטעם להטמנת האפיקומן בכר או במפה הוא כדי שיראו התינוקות וישאלו מפני מה טומנים המצה ועדיין לא אכלנו, ומתוך התשובה נבוא לספר יציאת מצרים (הלבוש). יש נוהגים ללמד את הילדים לגנוב את האפיקומן, ושלא להשיבו עד אשר יבטיח להם בעל הבית מתנה בפדיונו, וסומכים על מה שאמרו בגמרא:
חוטפים מצה בלילי פסחים בשביל התינוקות שלא יישנו (פסחים ק"ט.),
אמנם הפירוש שם הוא כי ימהרו באכילת המצה למען לא יאחרו אמירת ההגדה (עי' רש"י ורשב"ם שם), ובטעות נתפשט המנהג להניח את התינוקות "לחטוף" את המצה הנשמרת לאפיקומן.


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין


הערות לערך:
שם המעיר: מתי צבר גורדון 10 חולון 0777518010.
הערה: אפיקומן = שתי מלים ביוונית- אפיקו = הוציאו. מאנה = מעדנים. גם בשפת ארמית- שתי מלים שהן: אפיקו שתרגומה הנפיקו, והמלה השנייה, מאן שתרגומה מעדן. המינהג נועד לשמור את הילדים בעירנות ובמתח, במטרה שישתתפו בקריאת ההגדה עד סיום קריאתה. הנתונים מידע אישי


שם המעיר: שמואליק
הערה: אפיקומן- הפיק הוא מן
מכאן שהמן היה מעדן .
ואכן מי שהולך במדבר, כל מזון שנקרה על דרכו מעדן הוא.
ולזכר אותו מאורע במדבר אנו מלמדים
כי גם אם ההגדה מדבר היא באזני התינוקות
(וכאן מדבר הוא גם מלשון אמירה) ,
הרי שבסופו של המדבר מצפה לנו הארץ המובטחת.
מקור ההערה: מקורי


שם המעיר:
הערה: I want to ad that in my opinian is to take out the MAN what the jewish people eat in the desert Joseph D Farkas email farkash 11230@yahoo.com


שם המעיר:
הערה: אפיקומן = מיוונית - תהלוכת שמחה לאחר משתהצברי מתתיהו
לעיון נוסף:


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
חד גדיא
הגדה של פסח
אפיקומן - הסבר המושג
סדר ליל פסח
פסח