חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

לאו שאין בו מעשה

מצוות לא תעשה, שכדי לעבור עליה אדם אינו עושה על מעשה.

מצוות לא תעשה, שכדי לעבור עליה די לאדם שהוא פסיבי. בשונה מלאו שיש בו מעשה, שכדי לעבור עליו יש צורר לפעול.
דוגמא: אדם הנודר נדר, צריך למלא את נדרו. יש על כך לאו: "לא תאחר לשלמו" (דברים כ"ג, כ"ב). אבל כדי לעבור על לאו זה, די לו לאדם להיות פסיבי ולא לעשות מעשה.

הלאו "לא תשנא את אחיך בלבבך" (ויקרא י"ט, י"ז), הוא לאו שהעובר עליו אינו עושה מעשה מוחשי.

כלל: כל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו (עונשו של העובר על לאו הוא מלקות. אבל העובר על לאו שאין בו מעשה, אינו נענש).
לכלל זה יש יוצאים מן הכלל, הנענשים על לאו שאין בו מעשה:
הנשבע לשקר: שנשבע שיאכל ולא אכל;
מהמחליף בהמה של קדשים בבהמת חולין, (ויקרא כ"ז, י');
המקלל את חברו בשם ה'. הדיבור אינו נחשב למעשה – ובכל זאת חייב מלקות (תמורה ג).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן