חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מיגו

מיגו (מגו = מן גו) מתוך. קיצור הביטוי "מתוך שהיה יכול לטעון...".

אם בהליך משפטי טוען אדם לטובתו טענה חלשה, והיה יכול לטעון טענה אחרת, חזקה ממנה, ואינו טוען אותה, יש יסוד להניח שדבריו אמת.

סברת "מיגו" נקראת גם "מה לי לשקר". אנו מניחים שאדם אינו רוצה לשקר ולטעון טענה חזקה, והוא מעדיף לטעון טענה חלשה, שהיא אמת.

דוגמה: אדם יכול להכחיש את התביעה מכל וכל, ויהיה נאמן: "לא לויתי ממך מעולם". אבל הוא אינו מכחיש אלא טוען טענה אחרת לצדקתו ("החזרתי חלק, החזרתי במקום פלוני ללא עדים"), יהיה נאמן בדבריו: "מיגו דיכול למימר לא היו דברים מעולם". כיון שהוא יכול להכחיש את הכל, ואינו מכחיש – מאמינים לדבריו. (שבועות מ"ב, א).

מיגו במקום חזקה
יתכן מצב משפטי בו המיגו עומד מול חזקה. לדוגמה: בעל דין היה יכול לטעון טענה חזקה מטענתו, ואינו טוענה, ולכן יש יסוד להניח שדבריו אמת. מול אמון זה שאנו נותנים בו ["מיגו"], יש "חזקה" – התנהגות רגילה של בני אדם הרגילים לנהוג בדרך מסוימת. האם ה"מיגו" חזק מן החזקה או לא?

דוגמא: יש חזקה שאין אדם פורע את חובו לפני שמגיע זמן הפירעון.
המלווה תבע את הלווה לאחר זמן הפירעון, ובקש את חובו.
הלווה השיב: "פרעתי לפני זמן הפירעון".
הלווה יכול היה לטעון: "פרעתי בזמן הפירעון", והיה נאמן בטענה זו.
השאלה היא מה חזק יותר: החזקה שאין אדם עשוי לפרוע את החוב לפני זמן הפירעון, או המיגו, שיכול לטעון 'פרעתי את החוב בזמן'. (עיין ב"ב ה', ב).

מיגו (מה לי לשקר) במקום עדים לא אמרינן
מיגו העומד בסתירה לדברי עדים - אין לו תוקף. אם עדים מכחישים את דבריו של אדם, אין אנו נותנים אמון בדבריו משום שהיה יכול לטעון טענה חזקה יותר ממה שטען.

מיגו – "מתוך"
"מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחברו". מתוך שהוא זוכה (קונה) לעצמו, הוא זוכה גם לחברו. דוגמא: עני יכול ללקט פאה בשביל חברו, משום שהוא יכול לקנות אותה לעצמו (גיטין י"ב, א).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן