חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מיתה בידי שמים

עונש מוות שאינו בידי בית דין של אדם, אלא בידי ה' הגוזר על האדם שימות לפני עתו.

מיתה בידי שמיים וכרת הן שני עונשים הניתנים בידי בית דין של מעלה. ההבדל ביניהם הוא בגילו של הנענש, וגם בסוג החטא עליו מקבלים את העונש.

דוגמא: נביא הכובש את נבואתו ואינו מנבא, או המוותר על דברי הנביא, (=המקל בדברי הנביאים ומעלים עין מהם ואינו עושה כמצוותם - רמב"ם), ונביא שעבר על דברי עצמו, או הגונב נבואה של נביא אחר - מיתתם בידי שמים.

תוספתא מכות ה טז
אילו הן הלוקין: כל עוברי לא תעשה שעברו על מצות לא תעשה שבתורה שיש בה קום ועשה, אף על פי שהם חייבין עליה מיתה בידי שמים וכרת בידי שמים, מלקין אותן:

מועד קטן כח א
מת בחמשים שנה - זו היא מיתת כרת, חמשים ושתים שנה - זו היא מיתתו של שמואל הרמתי, ששים - זו היא מיתה בידי שמים. ...שבעים - שיבה, שמונים – גבורות.

שכל טוב (בובר) בראשית נ
אבֵל שלא פרע ראשו ולא פירם את בגדיו ולא קרע או שחתך מצפרניו בימי אבלו, חייב מיתה בידי שמים.

מדרש אגדה (בובר) דברים יח
הגונב נבואה, והוא חייב מיתה בידי שמים.

ילקוט שמעוני משלי רמז תתקלה
ר' הונא אמר: נכשל אדם בעבירה שהוא חייב בה מיתה בידי שמים, מה יעשה ויחיה? יתעסק בתורה. אם היה רגיל לקרות דף אחד יקרא שני דפין, לשנות פרק אחד ישנה שני פרקים, אם אינו יודע לקרות ולשנות מה יעשה ויחיה? ילך ויתמנה פרנס על הצבור או גבאי של צדקה והוא נצול.


הערות לערך:
שם המעיר:
הערה: משום מה נראה לי שההבדל בין כרת לבין מיתה בידי שמים
אינו רק בגיל האדם. על פי מה ששמעתי פעם [לא זוכר היכן ולא זוכר מקום], מיתה בידי שמים, באה כדי לכפר על עוון, שייסורים בלבד, אינם מכפרים עליהם, וזוכה לחיי העולם הבא.

כרת זו כבר נוגעת לנפש. לא רק מוות לאדם החי, אלא גם
מוות לנפשו, כלומר; אין האדם הזה זוכה לחיי העולם הבא.
האם תוכלו לבדוק דברים אלה. לאששם או להכחישם. אודה לכם אם תביאו מקורות.
המייל שלי: r040@012.net.il
רפאל חתוכה
מקור ההערה: ההערה בהתייחס למאמר:


שם המעיר: מאיר טולדנו
הערה: שערי תשובה מאת רבינו יונה מונה עוד כמה מקרים


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן