חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

משכנתא

משכון, רכוש שנותן הלווה למלווה כערובה להחזרת ההלוואה שקיבל. המלווה מחזיר את המשכון בעת פירעון ההלוואה.

סתם משכון – לשנה אחת.

- משכנתא דסורא. המלווה את חברו וקיבל שדה כמשכון, אסור לו לאכול את פירות השדה בגלל איסור ריבית. חכמים תיקנו שימסור הלווה למלווה את שדהו במשכנתא דסורא, שכתוב בה:
במשלם שניא אלין תיפוק ארעא דא בלא כסף (=בתום שנים אלו תצא קרקע זו בלא כסף, בבא מציעא ס"ז, ב).
למשל: ראובן הלווה לשמעון אלף דינר, ושמעון מסר לו את שדהו במשכנתא דסורא לעשר שנים. בסוף עשר השנים חוזר הקרקע ללווה (לשמעון) בחינם, נמצא שהמלווה קונה את הפירות של כל שנה במאה דינר, אף על פי ששווים כפול. אין בעסקה זו איסור ריבית, משום שאין זו הלוואה, אלא קניית הפירות של עשר השנים בכסף שניתן.

הטעם לכך הוא, שזו עסקה לכל דבר. המלווה קונה את הפירות במחיר קבוע מראש, זול אמנם ממחיר השוק, אבל הוא גם מקבל על עצמו את כל הסיכונים למקרה שמחיר הפירות יהיה נמוך מהמחיר שנקבע. אם תהיה שנת בצורת ולא יהיו פירות כלל, גם אז ישלם את המחיר שנקבע.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן