חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

משמר

הכוהנים והלוויים העובדים במקדש התחלקו ל- 24 משמרות

עשרים וארבעה משמרות של כוהנים היו, וכל משמר עבד במקדש שבוע אחד, עד שהקיפו את כל המשמרות. שמואל הרואה (הנביא) ודוד המלך תיקנום (השווה דברי-הימים-א', כ"ד).

בראש כל משמר עומד ראש המשמר.
כל משמר היה מחולק לשבעה בתי אב, ובראש כל בית אב היה ראש בית אב. כל משמר היה עובד בבית המקדש שבוע ימים: הכהנים בעבודת הקודש, והלויים בשירם וזמרם. המשמר מתחלק לשבעה בתי אב, וראש המשמר היה קובע לכל בית אב את היום בשבוע שבו הוא עובד.
ראש בית האב מחלק את התפקידים השונים בין אנשי בית האב.
המשמרות היו מתחלפות ביום השבת.
רמב"ם כלי המקדש ד ג
משה רבינו חלק הכהנים לח' משמרות, ארבעה מאלעזר, וארבעה מאיתמר, וכן היו עד שמואל הנביא, ובימי שמואל חלקם הוא ודוד המלך לארבעה ועשרים משמר, ועל כל משמר ומשמר ראש אחד ממונה, ועולין לירושלים לעבודה משמר לכל שבת, ומיום השבת ליום השבת הן מתחלפין משמר יוצא והאחר שהוא אחריו נכנס, עד שיגמרו וחוזרין חלילה.

רמב"ם תמידין ומוספין ו
ואחר שמעלין האיברים לכבש מתכנסין כולן ללשכת הגזית, והממונה אומר להם ברכו ברכה אחת, והן פותחין וקורין אהבת עולם ועשרת הדברות ושמע והיה אם שמוע ויאמר ואמת ויציב ורצה ושים שלום, ובשבת מוסיפין ברכה אחת והיא שיאמרו אנשי משמר היוצא לאנשי משמר הנכנס, מי ששכן את שמו בבית הזה ישכין ביניכם אהבה אחוה שלום וריעות.
מול כל משמר היה מעמד של ישראלים בירושלים, שהיו קבועים בעיר ועומדים בשעת הקרבת תמיד של שחר ותמיד של בין-הערביים.
בנוסף למעמד של אנשי ירושלים היו מעמדות בכל עיר. ישראל נחלקו לעשרים וארבעה מעמדות במקביל לעשרים וארבעה משמרות הכהונה. אנשי המעמד היו מתכנסים בעריהם ומתפללים על קרבן אחיהם שיתקבל ברצון, מתענים וקוראים במעשה בראשית (לפי רש"י תענית כ"ו, א).

- "משמר" – בלשון העם: לימוד תורה שלומדים כל הלילה.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
מעמדות