חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מתניתא

ברייתא, משנה חיצונה שלא שובצה במשנתנו ואינה מוסמכת כמו משנתנו (הברייתות הן לרוב בעריכת רבי חייא ורבי אושעיא).

כל מתניתא דלא תניא בי רבי חייא ובי רבי הושעיא (רבי אושעיא) משבשתא היא (חולין קמ"ש, א--ב) - כל ברייתא שלא נשנתה בבית המדרש של רבי חייא ורבי הושעיא משובשת היא (רש"י: רבי חייא ורבי הושעיא סדרו את הברייתות ודקדקו בדברי כל חכם לומר כמו שאמר).

- מתניתא נמי דיקא. גם מלשון הברייתא אפשר לדייק כך. הבודק את לשון הברייתא, רואה שכך הוא (גיטין פ"א, ב).

- במתניתא תנא. בברייתא שנה. פתיחה לציטוט מברייתא המסייעת או סותרת דברי אמורא שהובאו לפני כן.

- מתניתא קא רמית עליה דרבי פלוני? ברייתא אתה מטיל (=מברייתא אתה מקשה) על תנא פלוני? (הרי בברייתות יש דעות שונות, ואין הכרח שתנא פלוני יקבל את הדעה שבברייתא שהבאת).

- מתניתא קא רמית עליה דרבי חייא? רבי חייא תנא הוא ופליג - אתה מקשה מן הברייתא על רבי חייא, כאילו היה רבי חייא אמורא שאינו יכול לחלוק על הברייתא. רבי חייא הוא במעמד של תנא, ורשאי לחלוק על ברייתא! (ב"מ ה', א).


מקור הערך: ע"פ שכטר, אוצר התלמוד

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן