חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עזרה

שטח בבית המקדש, בתוך החומה הנמוכה המגבילה את המקדש.

העזרה היא שטח בית המקדש הנמצא לפנים מן החיל (= החומה הנמוכה), שהיה גדור על ידי מחיצה.

העזרה הייתה מחולקת לעזרת ישראל ולעזרת כוהנים (שהייתה גבוהה מעזרת ישראל והכניסה אליה לזרים אסורה).

במזרח העזרה הייתה עזרת הנשים. בשלוש הרגלים הקימו בה גזוזטרא, כדי שתהיינה הנשים רואות את עבודת המקדש מלמעלה.

מבנה העזרה
הנכנס להר הבית עובר את החיל (החומה הנמוכה), עולה לעזרת נשים בשתים עשרה מעלות (מדרגות), כאשר גובה כל מעלה חצי אמה.

מעזרת נשים עולים חמש עשרה מעלות לעזרת ישראל, הנמצאת בתחילת העזרה.
מעזרת ישראל עולים לעזרת כוהנים במעלה אחת שגובהה אמה אחת, ובדוכן שבה שלוש מעלות של חצי אמה.

מעזרת כוהנים עולים לאולם בשתים עשרה מעלות של חצי אמה.

גובה ההיכל הוא כגובה האולם. ההיכל גבוה מהשער המזרחי של הר הבית עשרים ושתים אמות (רמב"ם בית הבחירה ו, א-ה).

- אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. כל המשרתים בעזרה משרתים לפני ה' בעמידה, והעובד בישיבה מחלל את העבודה, ורק המלך מזרע דוד רשאי לשבת בעזרה.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןספרים בטקסט מלא
חצרות בית ה'