חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

עין רעה

למושג שתי משמעויות: נתינה או מכירה בקמצנות; מבט מזיק

א) נתינה או מכירה ביד קמוצה.
התורם את שדהו, יכול לתרום מידות שונות, לפי מידת נדיבותו. עין טובה, אחד מארבעים, בינוני, אחד מחמישים, ואילו התורם בעין רעה מפריש מתבואתו אחד מששים (תרומות פ"ד, מ"ג).

מחלוקת אם המוכר חפץ, בעין יפה הוא מוכר, או מוכר בעין רעה הוא מוכר (ב"ב ל"ז; ס"ד).
לדעת רבי עקיבא, שהמוכר מוכר בעין יפה - אין המוכר משייר לעצמו כלום ממה שמכר.
לדעת חכמים, המוכר בעין רעה מוכר.
דוגמה: אדם מכר שדה, והשאיר לעצמו בור במרכז השדה. השאלה היא אם השאיר לעצמו זכויות מעבר אל הבור שנשאר ברשותו? אם אנו אומרים שהמוכר בעין יפה מוכר, לא השאיר לעצמו כלום. אם מניחים שהוא מוכר בעין רעה - הוא משייר לעצמו זכויות, והשאיר לעצמו זכות מעבר לבור.

ב) עין הרע - מבט הגורם רעה לאדם או לרכוש.
אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בקמותיה, [=סמוך לקציר], שלא יזיקנו בעין רעה (ב"ב ב', ב).

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן