חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ארבע מיתות בית דין

ארבע מיתות שנמסרו לדיינים לענוש עוברי עבירות חמורות

ארבע מיתות נמסרו לדיינים כדי להעניש בהם את עוברי העבירות החמורות בדיני ישראל. המיתות הן: סקילה, שרפה, הרג וחנק.

סקילה ושרפה מפורשים בתורה. מפי הקבלה למדו שכל מיתה האמורה בתורה סתם היא חנק (סנהדרין נ"ב:). ההורג את חברו מיתתו בסייף, וזהו מיתת הרג.

קבורה
מצווה לקבור כל הרוגי בית דין ביום ההריגה, שנאמר "כי קבור תקברנו ביום ההוא".
הרוגי בית דין יש להם חלק לעולם הבא מפני שהם מתוודים על עונותיהם מקודם (שם).

טעמים למיתות בית דין
יש טעם לכל אחת מהמיתות, כי מי שמרים יד במלך, כגון אנשי עיר הנדחת, או שהמית איש שנברא בצלם אלוהים מיתתו בסייף. יש מהם שפשעו נגד דרכי המוסר ומבזים את השם מיתתם בסקילה באבנים ע"י העם, כמו המגדף ועובד עבודה זרה מכשף ובן סורר ומורה וכדומה. יש מהם אשר חטאו בפיהם, כמו זקן ממרא שהורה נגד הסנהדרין ונביא שקר, שמיתתם בחניקה לסתום את גרונם. ויש מהם שעוו נגד סדרי בראשית בעריות חמורות, שמיתתם בשרפה (ילקוט יצחק מצוות עשה סי' מ"ח פרשת משפטים).


מקור הערך: ע"פ אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
הלכתא למשיחא
חייבי לאוין