חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

רוב

למעלה מחמישים אחוז

כל דפריש - מרובא פריש. כל הפורש, מן הרוב הוא פורש.
דוגמא: אם בא נכרי להתגייר, אין חוששים שמא הוא מבניהם של האדומים או המואבים או המצרים שאסור להתחתן בהם, כי מלכי אשור בלבלו את כל האומות, ואנו מניחים שהגר הזה הוא מרוב האומות ולא מהאומות האסורות לבוא בקהל (ברכות כ"ח, א).

בשר שנמצא בשוק, במקום שרוב מוכרי הבשר הם מישראל - מותר באכילה (פסחים ט', ב).

רוב וחזקה - התנגשות בין העיקרון שהולכים אחרי הרוב לבין העיקרון שמעמידים דבר על חזקתו. במקרה של סתירה בין רוב וחזקה - הולכים אחר הרוב (קידושין פ', א).
דוגמא: תינוק טמא שנמצא בצד עיסה טהורה וחתיכה מן העיסה בידו. חזקה שהעיסה בחזקת טהרה עומדת (ואולי אדם טהור נתן לתינוק חתיכה מהעיסה). מול חזקה זו עומד "רוב" - רוב תינוקות נוגעים וממשמשים בעיסה, ויש לשער שלקח מן העיסה וטימאה. במקרה זה הולכים אחר הרוב, והעיסה טמאה (טהרות פ"ג, ח).

רוב וקרוב - התנגשות בין העיקרון שהולכים אחרי הרוב, לבין העיקרון שהולכים אחרי הקרוב. רוב וקרוב הלך אחר הרוב (ביצה י', ב).
דוגמא: תשע חנויות מוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבילה, ונמצא בשר קרוב לחנות המוכרת בשר נבילה, הבשר מותר באכילה, כי מניחים שבא מן הרוב (ב"ב כ"ג, ב).

- אין הולכין בממון אחר הרוב. ספק במסחר, אין הולכים בו אחר הרוב.
דוגמה: המוכר שור, ונתברר שהוא נגחן. אין אומרים שהמכירה בטלה מכיון שרוב השוורים נקנים לחרישה, ואי אפשר לחרוש בשור נגחן. במקרה כזה על הקונה להביא ראיה שקנה את השור לחרישה ולא לשחיטה (בבא קמא כ"ז, ב).

- אין הולכין בפיקוח נפש אחר הרוב. מחללים שבת לצורך הצלה, גם אם רוב הסיכויים שהנפגע כבר מת.

- רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן. רוב השוחטים יודעים הלכות שחיטה.

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן