חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

שטן

מלאך המשטין והמקטרג על האדם לפני הקדוש ברוך הוא.

הוא שטן, הוא יצר-הרע, הוא מלאך המות, יורד ומתעה (את האדם לחטוא), עולה (השמימה) ומרגיז (מלמד חובה על החוטא), נוטל רשות (להמית את החוטא) ונוטל נשמה (בבא בתרא ט"ז, א).

- אל יפתח אדם פיו לשטן. אל ידבר אדם על פורענות העתידה לבוא, כי בדברו על כך, הוא כנותן פתחון פה לשטן לקרב את הפורענות (כתובות ח', ב).

- בכור שטן.
אדם חריף ועומד על דעתו, אינו חוזר מדעתו, ואינו מקבל את דעת הרבים (לפי רש"י יבמות ט"ו, א.


הערות לערך:
שם המעיר: גלית ברנשטיין
הערה: מן הראוי להתייחס למילה "שטן" המופיעה במקור הראשוני שלנו - התנ"ך. מופיע מפורשות בספר איוב כמקטרג, תפקידו להסתובב בין האנשים ולמסור לה' על רוע האנשים, "ללכלך". בנוסף מופיע המשפט המקביל ל "אל תפתח פה לשטן" מ"כתובות" - בתנ"ך: "אל תתן פיך לחטיא בשרך".
מקור ההערה: ידע אישי והתנ"ך


שם המעיר: דניאל שילה
הערה: בספר הכוזרי, ג יא, ג, יז מופיע השטן כמייצג את הספקות והפקפוקים שיש לאדם המאמין. דהיינו, השטן איננו חיצוני לאדם כי אם מצוי בתוכו.


יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן